Kopen

Bij Grupo Soltura  zorgen we ervoor dat het kopen van een woning in Spanje voor u vlekkeloos en stressvrij verloopt.   Wij bieden een totale service te beginnen met het zoeken van een woning op basis van de eisen van de klanten en begeleiden u als koper tot en met de notaris afspraak en het overhandigen van de sleutels van uw nieuwe woning.  In Spanje is het kopen van een woning niet hetzelfde als in uw thuisland. Belastingen en processen zijn totaal verschillend. Grupo  Soltura  heeft jarenlange ervaring en is gecertificeerd om u te helpen bij het kopen van een woning in Spanje.

Om een woning in Spanje te kunnen kopen is het belangrijk om de juiste financiën beschikbaar te hebben. Het zal niet alleen bepalen wat u kunt kopen, maar het zal u ook slagvaardig maken en de kans geven de beste prijs te betalen.

Bij de aankoop van een woning in Spanje moet u rekening houden met de volgende extra kosten van uw aankoop. Als vuistregel zou je kunnen zeggen dat deze kosten totaal circa 13% bedragen. Hieronder een specificatie van wat deze zullen zijn:

 • Overdrachts- of aankoopbelasting – Impuesto de  Transmisiones  Patrimoniales  (I.T.P.) – 10% vanaf 05.08.2013
  Bij de aankoop van een bestaande woning moet de koper de overdrachtsbelasting betalen die nu 10% bedraagt.
 • Belasting over de toegevoegde waarde dat wil zeggen. BTW  (IVA)- 10% vanaf 01.01.2013 (Spaans equivalent aan BTW)
  Te betalen bij de aankoop van een nieuwbouwwoning als onderdeel van het betalingsschema of na voltooiing van  het onroerend goed zoals beschreven in het contract (10% van de aangegeven waarde van het onroerend goed).
 • Notariskosten
  Het voorbereiden van de eigendomsakte en het registreren van de titel.
 • Kosten van het Eigendomsregister
  Om het pand te registreren bij het desbetreffende Eigendomsregister en Kadaster.
 • “Plus Valía”
  Winstbelasting op de fiscale waardestijging  van de grond geheven door de gemeente waar uw woning zich bevindt. De verkoper is verplicht om de “Plus Valia” belasting te betalen,maar op nieuwbouw woningen wordt deze betaald door de koper.
 • Zegelrecht – Actos Jurídicos Documentados
  Betaalbaar bij de aankoop van een nieuwbouwwoning – ongeveer 1,5%.

Overeenkomst tot aankoop

Zodra u uw woning hebt gekozen en er een prijs is overeengekomen, is het belangrijk om de woning te reserveren en daarmee van de markt te halen. Normaal gesproken betaalt u een aanbetaling van 3.000-5.000 Euro. Zodra het  reserveringscontract is ondertekend en de aanbetaling is voldaan, wordt het pand van de markt gehaald.

De volgende stap is het opstellen van een verkoopcontract  waarin een datum wordt vermeld waarop de woning zal worden getransporteerd. De notarisdatum wordt in overleg tussen beiden partijen vastgesteld. Als de notarisdatum verder weg is dan 4 weken, is het gebruikelijk dat een verdere aanbetaling wordt gedaan zodat het totaal van de aanbetalingen 10% van de aankoopprijs bedraagt.

De rest van de tijd tot de overdrachtsdatum wordt gebruikt om het papierwerk voor te bereiden en contact op te nemen met de notaris en/of advocaten. Op de datum van het transport zal één van de medewerkers van Grupo Soltura  aanwezig zijn en de kopers tijdens die dag bijstaan. De rest van de overeengekomen aankoopprijs wordt betaald bij de ondertekening van de eigendomsakte bij de notaris.

Zodra dit is gedaan bent u officieel de nieuwe eigenaar van uw woning.